Jdi na obsah Jdi na menu

Třídní schůzka 13. 9. 2022

                                                        Třídní schůzka 13. 9. 2022

 • Třídní kolektiv je beze změn – 25 žáků ( uč. Vlasta S., as. Simonka B.)
 • Rozvrh hodin- děti dostaly 2. vyučovací den – mají jej u sebe
 • Změny: AJ – jedna skupina Zuzana Šímová, druhá skupina zůstává H. Jelínková

                      TV – děti jsou rozděleny do dvou skupin, vyučující: O. Benda, J. Kadlecová

 • Nový předmět – informatika ( robot Emil) – počítač + pracovní sešit

         O co jde v informatice na 1. stupni.

 • Na 1. stupni základního vzdělávání si žáci prostřednictvím her, experimentů, diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy o způsobech, jakými se dají data a informace zaznamenávat, a objevují informatické aspekty světa kolem nich. Postupně si žáci rozvíjejí schopnost popsat problém, analyzovat ho a hledat jeho řešení. Ve vhodném programovacím prostředí si ověřují algoritmické postupy. Informatika také společně s ostatními obory pokládá základy uživatelských dovedností. Poznáváním, jak se s digitálními technologiemi pracuje, si žáci vytvářejí základ pro pochopení informatických konceptů. Součástí je i bezpečné zacházení s technologiemi a osvojování dovedností a návyků, které vedou k prevenci rizikového chování.
 • Družina : nová vychovatelka Martina Černohlávková

Případné dotazy a problémy řešte s vedoucí Janou Šimáčkovou – kontakty jsou uvedeny na stránkách školy nebo je máte z loňska.

 • Harmonogram školního roku: prázdniny a ředitelská volna - je k přečtení na školních I třídních stránkách.
 • Komunikace  rodiče -  tř. učitelka: Omluvenky nepřítomnosti posílejte prostřednictvím OnLine jako v minulém ročníku. Různé jiné zprávy mi posílejte emailem, rychlé akutní zprávy prostřednictvím SMS nebo telefonicky ( v pátek SMS – email čtu většinou až v neděli večer).
 • Rodičům na třídní stránky a emailem, dětem papírově budu posílat plán učiva na 14 dní, zde budou i informace pro rodiče (různé akce). Pokud bude potřeba něco řešit rychle, pošlu email zvlášť.
 • Prosím o kontrolu údajů na kartě žáka. Rodičům, kteří nejsou přítomní na schůzce, kartu ke kontrole posílám po dětech. Pošlete mi ji, prosím po zkontrolování příp. opravenou a podepsanou zpět. Hlavně telefon a emaily.
 • Poslala jsem Vám email s částkou, která je potřeba zaplatit za pracovní sešity a prac. učebnice: 746Kč zaokrouhlila jsem na 750Kč
 • 250Kč na 1. pololetí zaplatíte do třídního fondu. ( Z těchto peněz hradím dětem sešity, obaly, plastové desky, ze zbytku zakoupím dětem nějaké hry, které si přejí – samy je navrhly). Celkem tedy 1000Kč
 • 300Kč prosím, pošlete na školní číslo účtu, které jsem uvedla v emailu. Nezapomeňte, prosím, napsat jméno a třídu dítěte, za které platíte.
 • Nejbližší akce

 16. 9. pátek – Společná snídaně (rodiče, děti, učitelé) -  org. jako vloni – kdo může, rádi jej uvidíme     v 7:30 hod před školou, prosíme rodiče, aby na snídani přinesli nějaké dobrůtky nebo je poslali po dětech.

   3. 10. – pondělí – představení v divadle Minor - Sněhurka

   4. 10. – Svátek zvířat, spolupráce s žáky 9. tříd, připravují pro děti 1. stupně různé aktivity.

   konec října - beseda o vesmíru s p. Halouskem

  20. 10. nebo 21. 10 – Komiksově – literární workshop s autorem knihy Vynálezce Alva 

                                      J. Procházkou

   Listopad – pravděpodobně 24. 11. – Divadlo v Dlouhé – představení Jak jsem se ztratil.

 • Učivo: ČJ i Ma - opakujeme učivo podle plánu, který jsem Vám poslala.

Již začnu známkovat i do ŽK – do ŽK popisuji z čeho známka je, rozklikněte si. Dejte mi vědět, pokud byste viděli nějakou nesrovnalost.

ČJ : učebnice a PS – Hravá čeština i Čítanka, PL v červených deskách, 2sešity – procvičování a kontrolní

Proběhly prezentace prázdninových deníčků, jsou většinou moc pěkně vypracované, ohodnotím je do ŽK.

příští úterý – prezentace ČT deníků a jedné knihy, ukázka knihy. Děti by měly o své knize stručně pohovořit před ostatními žáky ( nechci podrobný obsah ani čtení z deníku).

 • Do konce září prosím, dětem opatřete knihu s detektivní tematikou vhodnou věku a úrovni čtení dítěte ( jsou i v novém katalogu).
 • Společná četba „ Pipi Dlouhá punčocha“- četli bychom od listopadu.

Ma: učebnice Matematika se Čtyřlístkem, 1. a 2. díl PS  Hravá matematika, modré desky, 2sešity – procvičování a kontrolní

Nyní opakujeme hlavně násobilku a dělení 2, 3, 4, 5, 10 různé typy příkladů, sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy – viz plán na 14 dní.

Děti by si neměly nechávat učebnice v lavici ( úkoly, příprava, absence).

Prvouka: Děti nemají učebnici, pouze si musejí zakládat pracovní listy do zelených desek. Ve 3. třídě budou děti provázet 4 přírodní živly. První je vzduch. Děti živly budou zkoumat, dělat hodně pokusů, pozorování, poznatky si zaznamenávat.

 • Prosím všechny rodiče o dohled nad přípravou pomůcek podle rozvrhu.

Některé děti zapomínají učebnice i barevné desky. Častý problém je zapomínání desek na prvouku. Pokud děti na desky zapomenou, musejí si PL založit doma.

 • Všem dětem jsem dala „Úkolníček“, kam si mají zapisovat úkoly nebo co mají doplnit, přinést, dodělat. Úkol je vždy ještě napsán do konce vyučování na tabuli. Zápis do „Úkolníčku“ vždy několikrát připomínám.
 • Děti vytvořily třídní pravidla chování, hodně jsme o nich mluvili, rozebrali jsme si, proč je potřeba je dodržovat, máme je vyvěšené ve třídě, děti podepsaly, že pokud je nebudou dodržovat, přijmou přiměřený spravedlivý trest.

Všem rodičům velmi děkuji za spolupráci.       Vlasta Smetanová