Jdi na obsah Jdi na menu

Informace pro rodiče k týdnu 10. 1. - 14. 1. 2022

                                        Informace k týdnu 10. 1. – 14. 1. 2022

  • V prvním lednovém týdnu jsem měla velkou radost, že jsme nový rok zahájili všichni společně. Po dlouhé době byly přítomny všechny děti.
  • Podrobnou informaci o testování na covid -19 v příštích dnech jsem Vám poslala minulý týden.
  • V týdnech před Vánocemi děti ve vyučovacích hodinách pracovaly ve skupinkách. Dostávaly tedy málo známek do ŽK. Za své výsledky byly hodnoceny body. Skupinovou práci vyhodnotím na konci pololetí a na konci školního roku.
  • Od ledna děti sedí v lavicích zase po dvojicích. Vzhledem k blížícímu se vysvědčení budeme průběžně psát opakovací cvičení z probraného učiva ČJ a Ma na známky.
  • V uplynulém týdnu děti četly své povídání o Štědrém dnu. Všechny děti tento domácí úkol vypracovaly velmi pečlivě a pěkně, což jsem ohodnotila jedničkou. Také musím většinu dětí pochválit za „vánoční četbu,“ o které byly schopny ostatním dětem srozumitelně vyprávět.
  • Opět Vám budu posílat domů k nahlédnutí, ( většinou v pátek) práce dětí (desky, sešity a pracovní sešity) abyste viděli, z čeho děti známky dostávají. U známek v ŽK je většinou komentář, z čeho práce byla a kde ji najdete.
  • Velmi Vás prosím o kontrolu penálu dětí. Měly by mít 2 funkční pera,  (jedno z nich smazávací) ořezané tužky a tenké ořezané pastelky základních barev. Tenké pastelky potřebujeme na podtrhávání a na geometrii. Tlusté jsou na kreslení, rýsovat s nimi nejde. Hodně také potřebujeme fixy na smazávací tabulku. Dále děti potřebují mít v penálu gumu, ořezávátko a funkční nůžky.
  • V prvním lednovém týdnu proběhlo plavání bez problémů. Všechny děti plavaly docela radostně, nikoho nebolelo bříško. Ani nikdo nehlásil žádný problém. . . . .
  • Od ledna budu dětem k hodnocení práce i Vám pro informaci psát plány učiva na měsíc ne na týden. Vzhledem k plavání jsou týdny hodně krátké a potřebujeme každou hodinu, abychom všechno učivo dostatečně probrali a procvičili. V prvním týdnu jsme dokonce místo VV a PV měli prvouku. Mnoho hodin nám totiž kvůli plavání odpadlo.

K výuce

ČJ

Děti by již měly umět vyjmenovat všechny měkké i tvrdé souhlásky. Začali jsme psát texty, kde se objevují slova s těmito souhláskami. V tomto týdnu budeme pravopis psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách ve slovech různými způsoby procvičovat. Pracujeme ústně, pomocí různých kartiček, programů na interakt. tabuli a pracovních listů atd. V učebnici je málo procvičovacího materiálu. Děti dostaly k procvičování nový sešit „pravopisné pětiminutovky“. V učebnici se budeme pohybovat na str. 52, 59.

Obzvlášť musíme natrénovat psaní i, y ve slabikách di, ti, ni, a dy, ty, ny.

Ve čtvrtek napíšeme diktát na str. 55. Na známku budeme psát také doplňovací cvičení typově podobná těm, co jsou v Hravé češtině.

Ma

Dokončili jsme 1. díl PS, který končil samostatnou prací dětí na str. 42 „ Co už umím“. Zde jsou všechny typy příkladů, které by děti v tomto období měly zvládat bez použití číselné osy. Jak vaše dítě obstálo, vidíte v ŽK. Pokud žák pracoval pomaleji nebo častěji používal číselnou osu, ke známce jsem to připsala.

V minulém týdnu jsme hlavně řešili slovní úlohy. Jak Vaše dítě slovní úlohy zvládalo, si můžete prohlédnout v modrých deskách, KP v pracovním sešitu. Do ŽK jsem napsala pouze jedničky těm, kteří řešili sl. ú samostatně. Modré desky i PS v pátek nesou děti domů k nahlédnutí.

V pondělí dostanou děti 2. díl PS.

V učebnici se budeme pohybovat na str. 38 – 42, probereme typy příkladů sčít. a odčít i slovních úloh na těchto stranách.

V geometrii se seznámíme s pojmem úsečka a jejím rýsováním a značením. V učebnici na straně 82. Rýsování rovných čar ještě některým dětem dělá problém.

Prv

V minulém týdnu jsme probrali lidské smysly, ještě si vše zopakujeme. Budeme si povídat o bylinkách a prohloubíme znalosti o užitkových zvířatech a jejich užitku. Zelené desky děti nyní raději nechávají ve škole, protože je často zapomínaly doma.

Domácí úkol na pondělí 10. 1.

Procvičování psaní i, y po měkkých a tvrdých souhláskách - Pracovní list - obě strany, který mají děti v červených deskách. Děti si musejí nejprve pozorně přečíst zadání i texty, s kterými budou pracovat.

Přeji Vám pěkný lednový týden           Vlasta Smetanová